45-231 Opole, ul. Oleska 133
tel. 77 40 30 895, kom. 609 79 88 99
 

Rolety zewnętrzne


Powszechnym uzupełnieniem okien s± rolety zewnętrzne, a przy większych rozmiarach stolarki również żaluzje fasadowe. Podobnie jak w przypadku okien, głównym wyznacznikiem przy wyborze producentów rolet jest oferowana JAKO¦Ć.


Rolety zewnętrzne ze względu na ocieplany pancerz stanowi± dodatkow± przegrodę termiczn±. Do zalet można zaliczyć również znacz±ce utrudnienie dla włamywacza, a także odcięcie się od natrętnych promieni słonecznych oraz spojrzeń s±siadów.

Rolety mog± być obsługiwane ręcznie lub elektrycznie. Rolety elektryczne mog± być sterowane kablowo lub za pomoc± radia.

Ze względu na usytuowanie rolet względem okien dzielimy rolety na nadstawne oraz zewnętrzne.

Rolety zewnętrzne mog± być dwojakiego rodzaju: schowane w ociepleniu lub widoczne na elewacji.

  • rolety schowane w ociepleniu, o najczę¶ciej spotykanych nazwach INTERMO lub INTEGRO montuje się w specjalnie wyprofilowanym nadprożu okna lub drzwi tarasowych. Ze względu na ich całkowite odizolowanie od wnętrza domu s± szczególnie polecane do domów pasywnych i energooszczędnych,
  • rolety montowane na elewacji można zamontować w każdej chwili do istniej±cej już stolarki. Duży wybór kształtów .skrzynek i bogata kolorystyka pozwala spełnić oczekiwania estetyczne klientów.

Różne rodzaje rolet można zobaczyć na naszej ekspozycji w biurze handlowym.

Na poniższych zdjęciach widoczne s± rolety zewnętrzne schowane w ociepleniu (foto.1), oraz rolety zamontowane na elewacji (foto. 2 i 3).
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie